Billededannende Fysik ST5 2011

På denne side vil der kunne findes noter, opgaver og løsninger til Billeddannende Fysik ST5.

Indhold

I kurset vil vi se nærmere på en række billeddanneden systemer som anvendes i sundhedssektoren. Vi vil beskæftige os med fysikken bag systemerne, og ikke med billedbehandlingsdelen. Kurset vil have en belastning på 2 ECTS, og der undervises  6 gange.

Lektions liste

Lektion 1 Ultralyd  

Lektion 2 Mikroskopet 

Lektion 3 Lysets bølgeegenskaber 

Lektion 4 Laseren, vævs optiske egenskaber og  Blood flow måling 

Lektion 5 Røntgen

Lektion 6 MR 

Literatur

Optik vil hovedsageligt blive undervist ud fra Serway og Jewett's "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 7th ed. 6 og 8 udgave går også, men så skal vi lige have oversat opgavenumrene.

Yderligere vil vi bruge nogle kapitler fra bøger, der er tilgængelige online fra en campus forbindelse. Der vil være et link til disse på lektionssiden.

Mine forelæsningsnoter vil også blive lagt ud på hjemmesiden her. Det er fristende at tro at de er af et sådant omfang og kvalitet at de kan stå i stedet for lærebogen, men noterne er blot de ting jeg har tænkt at ville gennemgå i løbet af timen.

Evaluering

Besluttes  umidelbart  efter 1. lektion. 

Back to Main page