Kursus Hjemmeside for 

Kroppens Ligevægt og Fysiologisk Modellering

Termodynamik


Lektions liste

Lektion Litteratur Noter Slides Opgaver Løsninger
Energi bevarelse. ex nihilo nihil fit

JS: 19.5 + 20.1-6

Noter1 slides 1 7th ed: 19.16+18 + 20.5+17+19+29 Svar 1
Sortlegemestråling  JS: 19.1-4 + 21.1-5 + 40.1 Noter2 slides2 19.3+31  21.2 +18  40.1+8+13 Svar2
Entropi og hvorfor tiden ikke går baglens JS: 22.1-4 + 22.6-8 Noter3 slides3 7th ed: 22.1 + 8 + 15 + 35
Vis at Kelvin-Planck’s formulering og Clausius’ formulering af anden hovedsætning er ækvivalente.
svar3
Varmetransport  JS: 20.7
WV: kapitel 11 
Noter4 slides4 se sidste slide
svar4

Literatur

Serway og Jewett's "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 7th ed." Thomson Brooks/Cole ISBN 0-534-40949-0 (SJ). Tidligere udgaver kan også bruges. 

Opgaver

Opgaver

Løsninger til tidligere eksaminer

Ordinær eksamen 2009
Ordinær eksamen 2010

Evaluering

Skriftlig prøve. Bestået/ikke bestået.

Back to Main page