Signalbehandling og matematik   (Forår 2011)

ved Erika G. Spaich, Johannes Struijk og Samuel Schmidt

 

 

Litteratur:
Del 1.

Oppenheim, Schafer, and Buck,

Discrete-time Signal Processing

3th and international Ed., Prentice Hall, 2009.


Supplerende litteratur
http://www.dspguide.com/
Del 2.


Erwin&Kreyszig


Advanced Engineering Mathematics

9th Ed., John Wiley & Sons, 2005

ISBN-10: 0471728977

Webmaster: Samuel sschmidt@hst.aau.dk

Kursus gang Sider i Oppenheim Emner Opgaver Løsningsforslag Forelæsnings slides Forelæser
1

29-33

37-58

Sequences, discrete systems, linear systems, convolution, linear time-invariant systems Opgaver

Matlab fil

Note2.3

Foldning

Oppenheim 2

pptx Samuel Schmidt
2 58-76 Difference equations,eigenfunctions of LTI systems, frequency response Opgaver

 
2.4
2.5
pptx
Samuel Schmidt
3 Lecture notes
Introduction, Signal analysis, Fourier analysis Opgaver
Lec3

Johannes Struijk
4 Kap. 8.1- 8.6
Properties of the Discrete-time Fourier Transform Opgaver


Johannes Struijk
5 128-160 z-transform, properties, inverse z-transform, partial fraction expansion, convolution 3.1, 3.6 (a-c), 3.12
Note
Lec5
pptx
Samuel Schmidt
6 160-164
302-320
LTI systems I 5.2
5.4
 
evt. 5.5
Lec6
pptx
Samuel Schmidt
7 318-325
350-365
LTI systems II Opgave

System1

eksempel fra forelæsning

pptx
Samuel Schmidt
9
817-835
The Discrete Fourier Transform to analysis signals
Opgave


Johannes Struijk
10

FIR Filters Opgave
FIRECG.txt


Johannes Struijk
11 522--537
IIR Filters I
Eksempler
10.6 i pdf


pptx
Samuel Schmidt
12 537-562
IIR Filters II (Ekstra materiale)

 opgave
Ekstra opgave

pptx
Samuel Schmidt
Del 2 Sider i Kreyszig
13  701-711 Laurent Series - Singularities   and Zeros Exercises Solutions .pdf Erika G. Spaich
14  712-724 Residue Integration Method Exercises Solutions .pdf Erika G. Spaich
15
 333-343 Matrix Eigenvalue Problem Exercises Solutions .pdf Erika G. Spaich
16  345-356 Symmetric, Skew-symmetric & Orthogonal Matrices. Complex Matrices. Location of their eigenvalues.
Eigenbasis, diagonalization, quadratic forms.
 
Exercises Solutions
.pdf Erika G. Spaich


Bemærk: pensum i 2008 og 2009 inkluderede ikke filtre og Johannes del. Derfor er eksamen nu 4 timer. Et eksempel på filter relaterede opgaver ses her

 Prøveeksamens opgaver set 1 (løsning) og set 2 (løsning)

Eksamens set 1 og set 2  2008  (Løsning set 1 og løsning set 2 kun Samuels)

Eksamens Set 1 2009 Kun Samuels    (løsning)